Posts Tagged ‘mustafa koc’

BASARILI SIRKETLERIN ORTAK TAVIRLARI VE HEDEFLERI

August 17, 2007

BAŞARILI ŞİRKETLERİN ORTAK TAVIRLARI

Başarılı şirketlerin ortak tavırları

Ekonomist dergisi 35 şirketle kriz stratejilerini görüşmüş. Bir ölçüde başarılı olmuş şirketlerin ortak tavırları şunlar:  1. Daha esnek bir üretim politikası takip ederek, mümkün olan en az stokla çalışmayı becermek. 2. Dış pazarlara yönelmek, bu bağlamda mümkün olursa yabancı firmalarla stratejik işbirlikleri geliştirmek. 3. İç pazarda mağaza sayısını arttırmak, böylece tüketiciye ve nakit paraya doğrudan ulaşma imkanını arttırmak. 4. Tecrübeli elemanlarına sahip çıkmak, onların sadakat duygularını pekiştirmek. 5. Ödemelerini mümkün olduğunca aksatmamak suretiyle piyasadaki imajını güçlendirmek; kendisine duyulan güveni sarsmamak. 6. Özel satış kampanyaları düzenlemek, fakat marka imajını sarsacak türde ucuzluk yapmamak. 7. Masrafları kısmak, fakat (şimdi daha uygun maliyetli hale gelen) reklam ve tanıtım işlerini arka plana atmamak. 8. Şirket çalışanlarının tasarruf bilincini yükseltmek. 9. Kararların çoğunu onlarla beraber almak, kısıntılara beraber göğüs germek. 10. Banka dışı finans kaynakları geliştirmek. 11. Tedarikçi ve dağıtıcılarla ortak noktalarda uzlaşmak, sıkıntıları beraberce aşmanın yollarını geliştirmek. 12. Tüketici için ilave değer ifade eden yatırımlardan vazgeçmemek. 13. İş süreçlerini gözden geçirmek, verimliliği arttırmak, operasyon maliyetlerini düşürmek.

14. Eğitim çalışmalarından tamamen vazgeçmemek.